आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, April 23, 2007


मित्रा,
हल्ली एकटासाच राहु लागलोय,
गप्प बसुन सगळे ऎकु लागलोय,
का कुणास ठाऊक मी कविता करु लागलोय!

मित्रा,
हल्ली स्वतःशीच बोलू लगलोय,
कुणाशी बोलायला घाबरु लागलोय,
का कुणास ठाऊक मी कविता करु लागलोय!

मित्रा,
रात्री उगाचच विचार करु लागलोय,
मधेच काही आठवले तर मोबाईल वर टाईप करु लागलोय,
का कुणास ठाऊक मी कविता करु लागलोय!

मित्रा,
काहीतरी वेगळच वाटु लागलय,
ना सुःख आलयं, ना दुःख गेलयं,
का कुणास ठाऊक मी कविता करु लागलोय!

मित्रा,
एक मोठा अपघात झालाय,
बाकी सगळं ठीक आहे;
ह्रुदय मात्र दुखावलय,
म्हणुनच की काय मी कविता करु लागलोय

No comments: