आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, February 05, 2008

आधीच माझं आयुष्य म्हणजे
उत्साहात उजाडणारी पोर्णीमेची पहाट होती
तेव्हाचं तुझं माझं प्रेम म्हणजे
त्वेषात वाहणारी भरतीची लाट होती

सांग ना सखे ती लाट भरतीची
पुन्हा तशीच वाहील का ?
सांग ना सखे ती पहाट
पुन्हा माझ्या आयुष्यात येईल का?

तेव्हा तु एकाच शब्दातला
कोवळा विश्वास मला दिला होतास
कोंडलेल्या त्या मनातला सखे तु
मोकळा श्वास मला दिला होतास

आज तु दिलेल्या त्या कोवळ्या
विश्वासाची कसोटी आहे
कारण आज माझ्या
आयुष्याला श्वासांची ओहोटी आहे

सांग ना सखे तो मोकळा श्वास
माझं मन पुन्हा घेईल का ?
आता तुझ्या आठवणीच्या लहरींचा पदर
बघ कसा स्पर्शतो बेधडक मनाला

त्या आठवणींची भेदणारी नजर
सोसणारा सखे मीच तो खडक ओसाडलेला
ओसाडलेल्या त्या खडकावर अलगद पेमळ
लहरींचा हात तु पुन्हा फिरवशील का?

विस्कटलेल्या आठवणींचा निथळ शब्द
सांग ना सखे तु पुन्हा गिरवशील का?

——सचिन काकडे

No comments: