आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Tuesday, January 29, 2008

पहा पणती पेटली.
नार नवेली नटली.
मनी मनोरे मांडले.
सगे सोयरे सोडले.........

नथ नवरी नावरे.
सखा सवेचि सावरे.
सुख स्वप्नात साजीरे.
गोड गालांना गोजिरे.

स्वप्नी सुखाचा संसार.
भाळी भाग्याचा भ्रतार.
वेल व्रुक्षात वाढली.
फांदी फंदात फुटली.

भगे भ्रमाचा भोपळा.
सुटे सुखाचा सोहळा.
पहा प्राक्तन फुटले.
तिला ताटले तुटले.

नष्ट नामर्द नवरा
बाई बांधली बाजारा.
मद मस्तीत माजला.
लाख लिलाव लावला.

पोर पदर पसरी.
अश्रू ओघळे ओसरी.
आस अंतरी आटली.
दुष्टा दया न दाटली.

रात्र रात्रीती रडली.
पुन्हा पहाट पडली.
दोन दिवस दडले.
प्रश्न पोटाचे पडले.

मुर्ती मातीची मुडली.
कळी काळाने खुडली.
वात वा-याने विझली.
बाई बाजारी बसली...

......

पुन्हा पणती पेटली
नार नव्याने नटली.
मनी मनोरे मोडले.
सगे सोयरे सोडले.

-@ अरुण

No comments: