आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, July 30, 2007

मी कैकेयी....महाराणी कैकेयी
मीच ती, आजवर विवंचनेत जगणारी
आजवर उपेक्षीत नजरांना कवेत घेणारी
अयोध्या नगरीची, मीच
महाराणी कैकेयी

मी एकमेयाद्वीतीय
मझ्या नावाचा उल्लेखही नसतो कधी!
कुणीच बाप आपल्या लेकीचं नाव
चुकुनही कैकेयी ठेवत नाही
अशी एकली अभागी
मीच ती
महराणी कैकेयी.....

मी सगळ्यंच्याच नजरेतून उतरलेली
मनातून उतरलेली
आजीवन आरोप माझ्यावर
माझ्या कुव्यवहारचा..
अजून झेलणारी
मीच ती
महाराणी कैकेयी...

काय चुकलं माझंएक आई म्हणून
माझ्या मुलाला राज्याभिषेक घालाव हे?
का त्यासाठी श्रीरामानं वनवासात जावं हे?
शेवटी आई मुलांच भलं नाही पहणर तर कोण?
पण मुलांकडूनही प्रताडीत होणारी..
मीच ती
महाराणी कैकेयी

हो मी धाडलं रामाला वनवासात
माझे "वर" मागून घेतले मी
महारज दशरथांनीच दिले होते मला
माझं सामर्थ्य पाहून..कारण
युद्धात करांगुलीवर रथ चालवणारी
मीच होते..मीच ती
महाराणी कैकेयी...

मी रामायणाची रचैती
मीच घडवलं सारं रामायण
मीच धाडलं रामाला वनवासात....
का?...करण ते व्हायलाच हवं होतं

मीच धाडलं रामाला वनवासात..
परम भक्त हनुमंतासठी
नाहीतर कशी भेट झाली असती त्याची त्याच्य सदगुरुशी?
मी धाडलं रामाला वनवासात..
महाराज दशरथासाठी...
श्रावणबाळाच्या मातपित्यांचा पुत्रवियोगाच्या शापातून
कसे मुक्त झाले असते ते?
मी धाडलं रामाला वनवासात
शबरी साठी, शुर्पणखेसाठी
शबरीची बोरं कुणी चाखली असती?
कशी पावन झाली असती शुर्पणखा?
मी धाडलं रामाला वनवासात
सुगीवासाठी, वाली साठी
कसे सुटले असते त्यांचे प्रश्न?

मी धाडलं रामाला वनवासात
मरिचा साठी, रावणासाठी
भरतासाठी, ल़क्षमणासाठी
कसा मुक्त झाले असते मरिच अन रावण?
भरताचं बंधूप्रेम तरि कसं कळलं असतं श्रीरामाला?
अन लक्ष्मणाच्या हतून तरी ईशसेवा झाली असती?

मी धाडलं रामाला वनवासात
अनेकांच्या मोक्षासाठी
अनेकांच्या रक्षणासाठी
अनेकांच्या समाधानासाठी....
हो मीच ती...
रामयणाची "अज्ञात" रचैती
महाराणी कैकेयी...

आजवर मी केलेल्या कृत्यांमुळे
अवहेलनाच होत आलिये माझी
पण मी तरी काय करणार?
ही माझी नव्हे....
"त्याचीच" इच्छा होती...
मी तर "त्याची" सेवक
त्याच्यासाठी जगणारी
मीच ती
महाराणी कैकेयी....

तो जाणत होताच
माझ्याशीवय इतकं मोठं कृत्य
कुणी कुणिच करू शकत नाही..
आजन्म अपशब्द सहन करण्यचं सामर्थ्य
फ़क्त माझ्यातच....कारण
मीच ती..
महाराणी कैकेयी....

-- सुचि नाईक

No comments: