आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, January 24, 2008

मनुष्य प्राणी..हाचि एकला..
शरीराच्या जो..पल्याड गेला.

पेम,आपुलकी..नाते गोते..
अन्य जीवांना..हे ना असते.

करुणेपायी.. भुकेल्यास तो..
घास आपुला..काढुन देतो.

पुरुष त्यातला.. बलशाली तन.
वाही ओझी.. अन कोरड मन.

स्त्री कोमल मृदु.. हळवी थोडी.
तिच्या कारणे.. घरास गोडी.

वाटे परी तिज.. कमतरता ही.
पुरुषापरी ती.. बनण्या पाही.

गुणास आपुल्या.. अवगुण समजे.
पुरुष वेगळा.. तिज ना ऊमजे.

नव-मानव हर.. तिने घडविला.
जमेल का हो.. हे पुरुषाला ?

क्षमा, शांती.. करुणा तिजपाशी.
अलग गुणांचि.. मुर्ति खाशी.

पुरुष- प्रकृती.. यांचे नाते..
स्त्री-पुरुषातुन.. तेच प्रकटते.

श्रेष्ठ-कनिष्ठ.. नाहीच कोणी.
स्वधर्म आपुला.. आपण जाणी.

-- अहं ब्रह्मास्मि

No comments: