आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, December 20, 2007

माज्यावरही कोणीतरी
पावसाच्या सरीप्रमाने
बेभान होवून कोसाळाव,
मला सोडून जाताना
निदान एकदातरी वळून पाहाव.

वळून पाहताना त्याचे
नयन ओलेचिब व्ह्वावे,
अन त्याच आसवांच्या पावसात
मी मनासोक्ता न्हावे.

मी त्याच्यासमोर असताना
तो माज्यावर भालावा,
पण मी जेव्हा अस्तित्वात नसेन,
त्यावेळि त्याने माज्यासाठी
निदान एकतरी आश्रु गाळावा ।

कवि: अद्न्यात

No comments: