आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Friday, November 23, 2007

साला काय असतात ना ही नाती
काही मनापासुन जोडलेली
तरं काही सहज तोडलेली........

काही जिवाभावने जपलेली
तर काही नुस्तीच नावापुरती उरलेली........

काही नितळ प्रेमासाठी जगलेली
तर काही बांन्डगुळासारखी दुस-याच्या जिवावर वाढलेली........

काही बिनधास्त सगळ्यांसमोर मांडलेली
तर काही भितीपोटी गुपितासारखी लपवलेली........

काही मैत्रीच नाव दिलेली
तर काही त्याहीपुढील प्रेमाचा गाव असलेली........

काहि ओझ्यासारखी वाहीलेली
तर काही आठवणींच्या ओलाव्यासारखी जपलेली........

काहि नकळत मनाशी जुळलेली
तर काही स्वत:च अस्तिवच हरवलेली........

काहि नुस्तीच नावपुरती ठेवलेली
तर काही उराशी जिवापाड सांभाळलेली........

काहि मनसोक्त एकमेकांसोबत बागडलेली
तर काही मान-अपमानाच्या ओझ्याखाली दबलेली........

काही मोत्याहुन अनमोल ठरलेली
तर काही भंगारासारखी विकाया काढलेली........

साला काय असतात ना ही नाती
काही मनापासुन जोडलेली
तरं काही सहज तोडलेली........

योगदान: स्वाती नारकर
कवी: अद्न्यात

No comments: