आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Monday, November 19, 2007

दु:ख
खोदुन, वेचून काढले तरी भसकन,
वर तोंड काढणाऱ्या (गवत) हरळीसारखे..!

दु:ख
हुसकवून लावले तरी
सतऱ्यांदा घरात येणाऱ्या "खुडुक" कोंम्बडीसारखं...!

दु:ख
पोत्यात बंद करुन आडरानात सोडले तरी
आपसुक घरी येणाऱ्या मांजरीसारखे...!

दु:ख
कित्येकदा तुटले तरी
अलगद पुर्ववत येणाऱ्या पालीच्या शेपटीसारखे

दु:ख
माणसांनी विसरवण्याचा प्रयत्न केला तरी
ते फ़क्त माणसाशीच
एकरुप झालेलं दुधातील पाण्यासारखं

--प्रा. विनय चौधरी,
तुळजापुर

No comments: