आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, September 26, 2007

येशील ना पुन्हा सखे आशेची बरसणारी
पोरकी सर अलगद बोंटावर धरायला
तुझ्याच आठवणीत ओघळणारा थेंब
ओंजळीत धरुन स्वप्नांच लहानसं तळ करायला

-- सचिन काकडे

बोलावसच वाटत नाही
तु जवळ असताना...
वाटत तुच सगळा ओळखावस
मी नुसत हसताना

माझ्या हृदयात फक्त
तुझ्यासाठीच जागा आहे
आपल्याला नात्यात बांधणारा
प्रेमाचा एकच धागा आहे

प्रेमाला कोणतीही उपमा
अतिशयोक्तीच ठरेल
तुझ्या माझ्यातल्या विश्वासानेच
मात्र प्रेमाचा घडा भरेल

प्रेम या अडिच अक्षरात
ब्रम्हांडाएवढं सुख असतं लपलेलं
दोन जीवांनी त्यात सृष्टीतलं
नाजुक बंधन असतं जपलेलं

विरोधकांना नेहमी
प्रेमाचा विसर पडलेला असतो
कारण त्यांच्या बरोबर कधी
तसा प्रसंगच घडलेला नसतो


No comments: