आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Wednesday, August 08, 2007


तू पोशाक आहेस तुझ्या आत्म्याचा

तो उतरला त्याचा जीना
मला वर नेण्यासाठी
मी दोन्ही हात पसरले
त्याला कवेत घेण्यासाठी

अचंबीत झाला पाहून मला
क्षणभर थोडा दचकलाही
माझा स्वागत सोहळा पाहून
पेचक्या आवाजात पचकलाही

म्हणाला......

तुला काय मी एक मित्र वाटतो?
का तू आहेस पुर्ण वेडा
का घेत नाहिस धसका माझा
दिसत नाही का माझा रेडा

अरे मी तुझा शेवट आहे
प्रत्येकाला मी एकदाच भेटतो
तू पोशाक आहेस तुझ्या आत्म्याचा
मी फक्त पोशाक नेण्याचं काम करतो

मी उत्तरलो.......

तुझं भय मी का बाळगू
आयुष्याचं तूच एकमेव सत्य चित्र आहेस
नाहीतर स्वार्थापायी जमणारी नाती गोती
तू एकदाच भेटतोस तरी खरा मित्र आहेस

गहिवरून आलं माझं बोलणं ऐकून
मैत्रीच्या सूरात मग तो म्हणाला
तुझ्यासारखा मित्र या धरतीवर, तर मग
का देह माझा परलोक जन्मला

मी म्हणालो चल उठ मित्रा
लॉंड्रीवाल्याचं काम तू कर आधी
आपल्या मैत्रीची आज न उद्या
बांधतील त्रिलोकी समाधी

....सनिल पांगे

No comments: