आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Thursday, August 30, 2007

सैरभैर मन माझे
वेडे तिच्यापायी
इथे तिथे दिसे मज
फ़क्त सई सई

वाटे तिच्या मनी
असे सामावुन जावे
दूर जगापासुन मी
भेटेल मग फ़क्त सई सई

चिंब पावसाची सर
अशी बेभान ही झाली
प्रत्येक थेंबातही तिच्या
दिसे मज फ़क्त सई सई

दूरावा हा वाटे
असा विरघळुन जावा
नजरेस नजर व्हावी
तिथे मी अन फ़क्त सई सई

माझे दिनरात सई
स्वप्नातही माझ्य साथ साथ सई
क्षणात प्रत्येक भासे मज सई
श्वासातही उरली फ़क्त सई सई

-- संदीप सुराले

No comments: