आजचा विशेष

श्री स्वामी समर्थ

आजचा सुविचार : जगात दुसऱ्याला हसणे सोपे परंतु दुसऱ्यासाठी रडणे कठीण....

मराठी साहित्य संग्रहाला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा.

देवा एकच मागणी
तिची पापणी भरु दे
माझ्या नावाचा एकच थेंब
तिच्या नयनी तरु दे

-- आनंद काळे


बालभारतीच्या कविता आनंदक्षणवर वाचण्यास मिळाव्यात, या वाचकांच्या विनंतीला मान देऊन पुढील काही पोस्ट या बालभारतीच्या निवडक आणि आवडत्या कवितांच्या असतिल.

Saturday, June 09, 2007


वाटणारी प्रत्येक गोष्ट शब्दात मांडता आली तर
मनातली प्रत्येक भावना बोलून दाखवटा आली तर
तुझ्या स्पर्श्याशिवाय ही मला शहारता आले तर
बरोबर पहिलेल्या स्वप्णाना विसरता आले तर
घेतलेल्या सर्व शपथाना मोडता आले तर
समोर पाहून ही तुला टाळता आले तर
तूच डाव मोड्लस हे मनाला सांगता आले तर
तुझ्या इतके नाही पण थोडे फार तुझ्या सारखे वगता आले तर
प्रेमाला खेळ समजून पुन्हा पुन्हा डाव मांडता आला तर
नाही जमणार हे मला माहीत आहे
पण काही ही करून तुला विसरता आले तर
किती बरे होईल तुझ्याशिवाय जगता आले तर
सुखी होईल मी जर तुला विसरता आले तर
विसरलोय तुला हे सहज सांगता आले तर
तुज्याशिवाय ही जगू शकतो हे पटवून घेता आले तर
तू नसताना ही हासतो आहे आसे भासवाता आले तर
तू आता माझी नाही हे मनाला बजावता आले तर
सुखी होईल मी जर तुला विसरता आले तर

No comments: